Långa vandringar är en trevlig form för att kombinera fysisk träning, socialt umgänge och friluftsliv.

Bakgrund
Världens äldsta och största fyradagars långdistansmarsch – eller kort och gott ”Walk of the World” – genomförs sedan mer än hundra år i Nijmegen i Nederländerna. Där träffas drygt 40 000 människor i juli varje år för att tillsammans och under mycket trevliga former avverka olika långdistanser till fots. Åldersspannet är från 13 år och uppåt med drygt 35 000 civila deltagare och drygt 5 000 uniformerade deltagare från hela världen. Evenemanget går under namnet ”De 4Daagse Nijmegen” och kallas i Sverige Nijmegenmarschen.

2020
På grund av den pågående pandemin så beslutade den nederländska arrangören för De 4Daagse att ställa in evenemanget i Nederländerna år 2020. Blixtsnabbt organiserade då långdistansentusiaster i Mälardalen en motsvarande långdistansmarsch i Stockholm i juli 2020. Evenemanget blev mycket lyckat tack vara mycket generös hjälp från många ideella krafter. Efter målgång den fjärde dagen beslutades att permanenta evenemanget i Stockholm i juli eller juni månad beroende på om Nijmegenmarschen genomförs eller inte.

2021
År 2021 var 4Daagse Nijmegen återigen inställt och Kungsholmens Gång- och Vandrarsällskap bjöd därför in till fyradagarsevenemanget 4Dagars Stockholm 2021, som genomfördes med start och mål i centrala Stockholm 20-23 juli. 35 startade, fördelade på olika distanser. Utvärderingen visade att gångarna tyckte att evenemanget var mycket lyckat och framförde förbättringsförslag till funktionärerna.

2022
Kungsholmens Gång- och Vandrarsällskap bjuder in till fyradagarsevenemanget 4Dagars Stockholm 2022, som genomförs med start och mål i centrala Stockholm. Datum för genomförandet är torsdagen 16-söndag 19 juni 2022. (Funktionärsmarsch 2022 för särskilt inbjudna genomförs torsdag 19-söndag 22 maj.)

2023
4Dagars Stockholm 2023 genomförs preliminärt 18-21 maj 2023 med funktionärsmarsch 20-23 april 2023.

Syfte och mål
4Dagars Stockholm är inte en tävling mellan deltagarna utan syftet med evenemanget är att uppmuntra deltagarna att träna upp och över året vidmakthålla, och befästa en sådan allmän spänst och fysisk uthållighet att man klarar av att genomföra en sådan prestation som motsvarar evenemanget.

Målet med 4Dagars Stockholm är att deltagarna ska klara av att avverka vald distans utan skador. Förväntat slutläge är att deltagaren efter den fjärde dagens målgång är oskadd, stolt och glad.

(Sidan korrekturläst 2022-06-08.)