Anmälan till 4Dagars Stockholm 2022.

Kostnad för deltagande

Distans Sista betalningsdag
22-06-01
Sista betalningsdag
22-06-15*
Sista betalningsdag
22-06-20*
10 km × 4 dagar 100 kr 200 kr 300 kr
20 km × 4 dagar 200 kr 300 kr 400 kr
30 km × 4 dagar 300 kr 400 kr 500 kr
40 km × 4 dagar 400 kr 500 kr 600 kr
40 km  × 4 dagar TJÄNST 400 kr 500 kr 600 kr
50 km × 4 dagar 500 kr 600 kr 700 kr

*ENDAST I MÅN AV PLATS

Preliminär anmälan omfattar följande personuppgifter som sänds till arrangören:
Namn, födelsedatum, adress, postort, postnummer, telefonnummer, e-postadress samt vald sträcka för deltagande enligt nedan:

A.    4 x 10 km, från 13 år och äldre, diplom, 100 kr
B.    4 x 20 km, från 13 år och äldre, diplom, 200 kr
C.    4 x 30 km, från 13 år men inte 15 år fyllda, diplom och medalj, 300 kr
D.    4 x 30 km, från 15 år men inte 65 år fyllda, diplom, 300 kr
E.    4 x 30 km, från 65 år fyllda, diplom och medalj, 300 kr
F.    4 x 40 km, från 13 år men inte 18 år fyllda, diplom och medalj, 400 kr
G.    4 x 40 km, från 18 år men inte 50 år fyllda, diplom, 400 kr
H.    4 x 40 km, från 50 år fyllda, diplom och medalj, 400 kr
I.     4 x 50 km, från 13 år fyllda, diplom och medalj, 500 kr
J.    4 x 40 km TJÄNST med ryggsäck (viktkrav för vissa), från 15 år fyllda, diplom och medalj, 400 kr

Efter anmälan sker betalning av deltagaravgift på nåt av följande sätt:
– Swish 123 46 288 30
– bankgiro 5679-8356
– konto 6164-938 162721.
– BIC/IBANHANDSESS / SE59 6000 0000 0009 3816 2721

OBS! Ange deltagarens förnamn, efternamn samt 4DS 2022.

    Fullständig anmälan består av denna anmälan samt inbetalning av anmälningsavgiften. När detta skett erhålls bekräftelse.