Samtliga banor är lagda för att gå medurs, med start första dagen sydväst, andra dagen nordväst, tredje nordost och fjärde sydost.

Klickbara kartbilder:

10 km banorna: (ej upplagd)

20 km banorna: (ej upplagd)

30 km banorna: (bild ej redigerad, men nya banorna är här)

40 km banorna: (bild ej redigerad, men nya banorna är här)

50 km banorna: (ej upplagd)

Kartinstruktion – Hur man gör kartorna mer lättåtkomliga

https://4dagars.se/kartinstruktion/

Nedladdningsbara kartfiler:

Ladda ned och lägg in i GPS/träningsklocka

Temporär lagring.