SIDAN UPPDATERAS EFTERHAND

OBSERVERA! År 2022 har marschledningen dimensionerat för 150 deltagare, varav 100 startplatser för att kunna tilldelas medalj. Den som först anmält sig och betalat tilldelas först plats.

Deltagare avverkar en vald distans på mellan 10 och 50 kilometer dagligen under fyra dagar, med fastställda tider för start- och målgång. Deltagaren ska ha en fot i marken i princip hela tiden, och ta sig runt sin valda distans utan fysiskt stöd av någon annan. Hjul av alla slag under fötter – eller på eller under medförd utrustning – är förbjudna. Stavar, käppar och kryckor är tillåtna år 2022 under förutsättning att de inte besvärar för andra gångare.

Personal med anknytning till Polis, Kustbevakning, Tull, Räddningstjänst och Försvarsmakten kan delta med särskilda regler.

De fyra dagliga banorna – som är lagda som en fyrklöver med gemensam start och mål – passerar genom tättbebyggd stadsmiljö, bostadsområden, industriområden, köpcentra, parker och genom ett stort antal parker, naturvårdsområden och naturreservat. Underlaget är till den allra största delen asfalt, betong och sten, men på vissa sträckor går banorna även på grusvägar och skogsstigar. Trappor förekommer.

Preliminär bansträckning:

Dag Riktning Vändpunkt
10 km
Vändpunkt
20 km
Vändpunkt
30 km
Vändpunkt
40 km
Vändpunkt
50 km
Dag 1 Sydväst Vinterviken Älvsjö Långsjön Masmo Tullinge
Dag 2 Nordväst Ulvsunda Nockeby Nälsta Veddesta Görväln
Dag 3 Nordväst Norra station Kaknästornet Ekudden Hallonbergen Igelbäcken
Dag 4 Sydost Slussen Hammarbyhöjden Skarpnäck Älta Lillsjön
Evenemanget genomförs preliminär torsdag-söndag 16-19 juni 2022. Särskilt inbjudna funktionärer mm genomför 4 x 40 km funktionärsmarsch i särskild ordning ca en månad före.
Lokal fjärrmarsch
Om evenemanget med mycket kort varsel inte kan genomföras, på grund av att arrangören eller deltagare genom myndighetsåtgärd inte kan eller inte får ta sig till start- och eller målgång, så kan helt individuell start- och målgång (”lokal fjärrmarsch”/”Local Remote March”) genomföras varsomhelst från och till Kungsholmen under följande förutsättningar
–    att deltagaren avverkar rätt distans enligt betald anmälan,
–    att samtliga deltagare i tjänsteklassen uppfyller krav på kängor, byxor, ryggsäck samt eventuella viktkrav, samt
–    att deltagaren startar i sitt ordinarie startfönster och fullföljer distansen före kl. 17:00 Dag 1-3 och före kl. 18:00 Dag 4.
4Dagars Stockholm övergår till att genomföras som lokal fjärrmarsch vid ett av följande två tillfällen:
1. Om sekretariatet meddelar att evenemanget övergått till att bli lokal fjärrmarsch.
Anmälan om start- och målgång anmäls då genom telefonsamtal till sekretariatet och diplom och utmärkelser hämtas enskilt i Rålambshovsparken eller annan plats som anvisas på webbplatsen.
2. Om sekretariatet inte kan nås varken på plats i Rålambshovsparken, via telefon eller e-post.
Om sekretariatet inte kan nås så kan deltagaren fullfölja marschen och redovisa genomförd distans genom en app i telefonen – exempelvis Runkeeper – och redovisa fullföljda distanser för arrangören vid ett senare tillfälle. Om 4Dagars Stockholm övergår till att genomföras som lokal fjärrmarsch så överlämnas diplom och utmärkelser till deltagarna vid ett senare tillfälle.
Start- och målgång
Evenemanget genomförs med start- och målgång i Rålambshovsparken i centrala Stockholm i en fyrklöver-liknande bana med sträckor i fyra olika riktningar – Dag 1 sydväst, Dag 2 nordväst, Dag 3 nordost och Dag 4 sydost. Detaljerade instruktioner för starter, genomförande och målgång kommer att meddelas till slutanmälda deltagare.
Krav för deltagande
Banorna är omarkerade/osnitslade. Arrangören tillhandahåller endast kartor med bansträckning i digital form. Varje deltagare ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de har kontinuerlig tillgång till vägbeskrivning antingen genom att minst medföra s.k. ”smartphone” med internetansluten webbläsare och anslutning till tillräckligt med extra batterier för hela evenemangets genomförande, alternativt att medföra utskrivna detaljerade papperskartor som visar marschvägen. Medför gärna extra strömförsörjningskabel om den ordinarie skulle gå sönder.
Observera! Deltagare rekommenderas att varje dag fotografera sig själv i form av en s.k. ”selfie” vid start- och målgång – med viadukten över Gjörwellsgatan i bakgrunden – som backup i händelse av att sekretariatet missar att notera start- eller målgång.
Tider för start- och målgång
Evenemanget sker på ett pandemi-anpassat sätt med starttid varje dag från kl. 04:00. Gemensam tidpunkt för målgång är dagligen FÖRE kl. 17:00, utom den sista dagen då målgång är FÖRE kl. 18:00. Se sidan Villkor.

Daglig distans Total distans Start-fönster Bedömt tidsbehov Tilldelad tid Sista målgång
10 km 40 km 04:00-12:00 3 h 13 h 17:00
(Dag 4: 18:00)
20 km 80 km 04:00-12:00 5 h 13 h 17:00
(Dag 4: 18:00)
30 km 120 km 04:00-09:00 7 h 13 h 17:00
(Dag 4: 18:00)
40 km 160 km 04:00-08:00 9 h 13 h 17:00
(Day 4: 18:00)
40 km TJÄNST 160 km 04:00-08:00 9 h 13 h 17:00
(Dag 4: 18:00)
50 km 200 km 04:00-07:00 11 h 13 h 17:00
(Dag 4: 18:00)

Deltagare som kommer i mål efter kl. 17:00 Dag 1, Dag 2 och Dag 3 är diskvalificerad. Deltagare som kommer i mål efter kl. 18:00 Dag 4 är diskvalificerad.

Förberedelser
Deltagare uppmanas träna minst tio (10) gånger den distans de avser att delta i, enligt följande:

Vald daglig distans Föreslagen sammanlagd total träningsdistans under innevarande år Kortaste enskilda distans för att räknas som en träningsdistans
10 km 100 km 7,5 km
20 km 200 km 10,0 km
30 km 300 km 22,5 km
40 km 400 km 30,0 km
50 km 500 km 37,5 km

Ej tränad deltagare avrådes bestämt från att delta i distanser längre än 30 km.

Stöd
4Dagars Stockholm är till sin natur huvudsakligen ett ”self-support”-evenemang. Under genomförandet erhåller deltagarna på sträckorna 30, 40 och 50 km en viss mycket begränsad förenklad support i form av vätska och kolhydrater, men vätska och kolhydrater mm ska till största delen medföras eller införskaffas på annat sätt efter vägen;  från livsmedelsbutiker, kiosker, restauranger, bensinstationer, köpcentra mm som ligger längs banorna.

Hygien
Varje deltagare bör medföra munskydd och handsprit samt toalettpapper som de bedömer vara nödvändig för att i alla lägen kunna uppfylla kända myndigheters anvisningar. Evenemanget tillhandahåller inte toaletter.

Sjukvård
Vi svåra skador ring alltid 112. Varje deltagare ska medföra tillräckliga mängd skavsårstejp, hydrokolloidplåster och puder mm som bedöms vara nödvändig för att klara av evenemanget.

Resor
Närmaste internationella flygplatser är Bromma, Skavsta och Arlanda och närmaste järnvägsstation är Stockholm C. Närmaste tunnelbanestationer är Thorildsplan och Fridhemsplan. Vänligen notera att Stockholms tunnelbanor kanske inte har ankomst till Thorildsplan och Fridhemsplan före klockan 05:08. Före detta klockslag gäller nattbuss. Deltagare bör ta sig till samlingsplatsen med kollektivtrafik, till fots, med cykel eller taxi, eller få skjuts till och från någon av följande trafiksäkra av- och påstigningsplatser:

–    Hotell Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50
–    Rålambshovsskolan, Gjörwellsgatan 13
–    Vändplan, Lagerlöfsgatan 8
–    Vändplan, Lagerlöfsgatan 4
–    Sysslomansgatan 30
OBS! Det är mycket svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser inom gångavstånd från Rålambshovsparken på Kungsholmen varför deltagare bestämt avråds från att försöka parkera bil nära samlingsplatsen utan att en parkeringsplats har ordnats i förväg.
Boende
Det finns ca 50 hotell och pensionat inom 5 000 meter från start- och målområdet.
Rekommenderat boende för inresande till Stockholm är Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen på adressen Rålambshovsleden 50, telefon +46 8 441 31 00. Observera att incheckning bör ske Dag 0 och utcheckning eventuellt Dag 5.