SIDAN UPPDATERAS EFTERHAND

Diplom och utmärkelser
Efter genomförandet erhålls ett diplom och – beroende på deltagarens ålder och avverkad distans – även en medalj. Medaljens utformning avspeglar antalet år som bäraren har fullföljt evenemanget.

KLASSER
A. Civil klass

Daglig distans
x 4
Målgrupp Från 13 år
men inte 15 år fyllda
Från 15 år
men inte 18 år fyllda
Från 18 år
men inte 50 år fyllda
Från 50 år
men inte 65 år fyllda
Från 65 år fyllda
10 km Beginners Diplom (A) Diplom (A) Diplom (A) Diplom (A) Diplom (A)
20 km Intermediates Diplom (B) Diplom (B) Diplom (B) Diplom (B) Diplom (B)
30 km Junior & Senior Walkers Diplom och
medalj (C)
Diplom (D) Diplom (D) Diplom (D) Diplom och medalj (E)
40 km Expert
Walkers
Diplom och
medalj (F)
Diplom och medalj (F) Diplom (G) Diplom och
medalj (H)
Diplom och medalj (H)
50 km Master
Walkers
Diplom och
medalj (I)
Diplom och medalj (I) Diplom och
medalj (I)
Diplom och
medalj (I)
Diplom och
medalj (I)

Orange rutor i tabellen med svart text avser instegsdistanser och ger diplom.
Gröna rutor i tabellen med svart fet text är norm och ger ger diplom och medalj.
Gröna rutor med röd text i tabellen är överprestation och ger ger diplom och medalj.

Omyndiga civila deltagare
Omyndig deltagare i civil klass ska ovillkorligen ha tillstånd från målsman. Arrangören förbehåller sig rätten att neka omyndigs deltagande i evenemanget om det råder osäkerhet om målsman har gett sitt tillstånd eller inte.

Byte av anmält deltagarnamn, distans eller klass
Anmäld betald deltagare kan överlåta sin betalda plats till annan deltagare efter dialog med sekretariatet

Deltagare i civil klass som önskar byta distans kan göra detta efter anhållan hos och tillstånd från arrangören. Som fullföljd distans räknas då 4 x den kortaste distansen. Kontakta sekretariatet senast kl. 17:00 dagen före önskat byte. Anmälningsavgift för längre distans återbetalas inte och skillnad i anmälningsavgift ska betalas till evenemanget.
Exempel:
–    En gångare som går 40 km, 40 km, 40 km, 50 km anses vid målgång Dag 4 ha genomfört 4 x 40 km.
–    En gångare som går 50 km, 50 km, 50 km, 40 km anses vid målgång Dag 4 ha genomfört 4 x 40 km.
–    En gångare som går 50 km, 50 km, 50 km, 30 km anses vid målgång Dag 4 ha genomfört 4 x 30 km.
Byte mellan deltagande i civil klass och i tjänsteklass medges inte efter kl. 04:00 Dag 1.

B. Tjänsteklass
Deltagare i tjänsteklass ska ha anknytning till svensk eller utländsk Polis, Kustbevakning, Tull, räddningstjänst eller eller militär. Deltagare i tjänsteklass som bär uniform ska ha rätt att bära uniform på platsen enligt egen huvudmans regelverk. Deltagare som bär uniform ansvarar själv för att egen myndighetschef (C OrgE, förbandschef, myndighetschef motsv.) godkänner deltagandet och bärandet av uniform. Uniformerad deltagare i tjänsteklass ska på ett korrekt sätt bära den av den egna organisationens uniformer som är bäst lämpade för evenemanget. Alternativt kan istället för uniform bäras långbyxor tillsammans med för organisationen godkända kängor.

Deltagare i tjänsteklass ska bära ryggsäck med viktkrav enligt tabell. Deltagare med viktkrav ska säkerställa att de har tillgång till en fungerande bagagevåg. Fullföljande deltagare i tjänsteklassen erhåller diplom och medalj.

Daglig
distans
Målgrupp Från 15 år men
inte 18 år fyllda
Från 18 år men
inte 50 år fyllda
Från 50 år
fyllda
40 km TJÄNST Vältränad svensk och
utländsk personal med anknytning till Polis,
Kustbevakning, Tull,
räddningstjänst eller
militären.
Ryggsäck utan
viktkrav (J)
Ryggsäck med vikt
minst 10,0 kg (J)
Ryggsäck
utan
viktkrav (J)

Antal deltagare
Evenemanget har följande antal startplatser:
–    100 startplatser för deltagare som genomför evenemanget för medalj och diplom, fördelat på 30, 40 och 50 km-distanserna varvid ungdomar under fyllda 18 år har företräde till 25 platser.
–    100 startplatser för deltagare som genomför evenemanget för diplom, fördelat på 10, 20, 30 och 40 km-distanserna

Arrangören förbehåller sig rätten att utöka eller minska antalet startkort.

Uniformerad omyndig deltagare i tjänsteklass ska ledas av ansvarig uniformerad och myndig deltagare.

Kostnad för deltagande

Distans Sista betalningsdag
22-06-01
Sista betalningsdag
22-06-10*
Sista betalningsdag
22-06-16*
10 km × 4 dagar 100 kr 200 kr 300 kr
20 km × 4 dagar 200 kr 300 kr 400 kr
30 km × 4 dagar 300 kr 400 kr 500 kr
40 km × 4 dagar 400 kr 500 kr 600 kr
40 km  × 4 dagar TJÄNST 400 kr 500 kr 600 kr
50 km × 4 dagar 500 kr 600 kr 700 kr

Individ som anmäler sig till evenemanget för att endast delta i 2 x 40 km som marschprov för Svenska Nijmegendelegationen erlägger halv avgift för 40 km. Diplom eller medalj erhålles inte vid tvådagarsdeltagande.

*ENDAST I MÅN AV PLATS

Uppförande
Evenemanget är religiöst och politiskt neutralt. Deltagare förbinder sig att sätta svensk lag över alla egna privata regelverk. Deltagare som genom sitt agerande utsätter sig själva, andra deltagare, funktionärer eller evenemanget för risk kan diskvalificeras.

Säkerhet
Varje anmäld deltagare ska minst medföra smartphone med webbläsare och internetanslutning samt extra batterier för hela evenemangets genomförande alternativt utskrivna papperskartor som visar marschvägen.

Afterwalk
Afterwalk genomförs preliminärt dag 4 kl. 19:00 under förutsättning att lagar och regler denna dag medger folksamlingar. Preliminär plats är Björk Bar & Grill, Courtyard by Marriot, Rålambshovsleden 50.

GDPR
Arrangören samlar genom anmälan in grundläggande personuppgifter från anmälda deltagare. Informationen används för att planera evenemanget och säkerställa att arrangören kan fullfölja sina åtaganden mot anmälda deltagare, samt utvärdera genomförda evenemang och utveckla kommande evenemang. Anmäld deltagare har rätt att en gång om året utan kostnad få ta del av all egen persondata som arrangören samlat in, bearbetat, överfört och sparat om anmälda deltagare. Anmäl deltagare har rätt att få felaktigheter ändrade och har rätt att få all persondata raderad. Efter evenemanget sparas sådan personuppgift som arrangören behöver för att föra arkiv och statistik över vilka individer som genomfört evenemanget, vilka år, förnamn, eventuell initial, efternamn, och födelsedatum samt e-postadress. Ingen data kommer att ges till tredje part.

I anmälningslistan på webben kommer att noteras deltagarens startnummer, initialer, ort och klass A-J, exempelvis
001. F. E. Uppsala, 4 x 50 km
002. S. A. Strängnäs, 4.40 km U
003. L. T. Göteborg, 4,40 km
etc.

Anmäld deltagare som av personliga skäl inte vill att namn och bostadsort ska synas i start- eller resultatlistor ska anmäla detta skriftligen till sekretariatet före evenemanget. Om fotografering, se under punkten Marknadsföring.

Marknadsföring
Det kommer att tas fotografier före, under och efter evenemanget. Genom att anmäla dig till evenemanget samtycker anmäld deltagare till att namn, bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas på internet, i annonser och trycksaker för evenemanget eller föreningen, utan att anmäld deltagare ställer krav om särskild ersättning. Anmäld deltagare som inte vill att namn eller foto ska synas ska meddela detta till arrangören via e-post. Ange namn och vilken distans anmäld deltagare deltar i. Arrangören tar givetvis hänsyn till det på bilder där anmäld deltagare tydligt kan identifieras, men inte massbilder där anmäld deltagare är en av många deltagare.

Personskada (olycksfall och sjukdom)
Deltagande i evenemanget sker helt på egen risk och arrangören ansvarar därför inte för någon eventuell skada eller sjukdom som deltagare erhåller vid deltagande i evenemanget. Varje deltagare – eller för omyndiga deras målsmän – ska ombesörja att de har sådana försäkringar som de anser sig behöva. Otränade individer och individer med sjukdom eller funktionshinder avråds bestämt att delta om detta kan medföra risk för skada eller sjukdom. Arrangören tillhandahåller ej de sjukvårdsresurser eller annat stöd som kan behövas av skadad eller sjuk deltagare. Samtliga deltagare, för omyndiga deras målsmän, ska säkerställa att de omfattas av ett eget korrekt försäkringsskydd. Deltagare som måste bryta deltagandet ombeds meddela detta till kansliet.

Skada på egendom
Arrangören ansvarar inte för skada som kan uppkomma på kläder, skor eller utrustning som deltagare använder under evenemanget. Arrangören ansvarar inte för tappade eller kvarglömda kläder, skor eller utrustning. Arrangören kan inte hållas ansvariga för skada som uppstår på grund av att deltagare i något avseende bryter mot dessa villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid evenemanget.

Inställt eller förändrat evenemang
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget, förändra evenemangets bansträckning, ändra start- och sluttider samt -datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Evenemanget:
a)    med anledning av omständighet utom arrangörens kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, orkan, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, vulkanutbrott, interplanetära kollisioner samt olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,
b)    om arrangören eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för deltagarens och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
c)    om arrangören inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att arrangören ska få/ska kunna genomföra evenemanget.
Arrangören har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till anmäld deltagare eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för evenemangets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende evenemanget) eller evenemanget i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

Särskilt om covid-19
För att minimera risken för spridning av covid-19 måste följande åtgärder tillämpas av samtliga deltagare
1.    Det totala antalet deltagare och funktionärer har begränsats.
2.    Antalet internationella deltagare och funktionärer är begränsat.
3.    Deltagare och funktionärer måste vara friska.
4.    Deltagare och funktionärer kommer att tillbringa 95% av tiden utomhus.
5.    Deltagare och funktionärer ska bära munskydd i närvaro av andra i enlighet med gällande regler från Svenska myndigheter.
6.    Handsprit ska vid behov medföras och användas regelbundet.
7.    Deltagare och funktionärer ska tillämpa tvåmetersregeln.
8.    All av evenemanget tillhandahållen mat och dryck ska hanteras i oöppnade förpackningar tills de når konsument.
9.    Omkörning längs banan sker genom att den grupp som kommer ikapp bakifrån vid lämpligt tillfälle ropar ”- Ur Spår!” – alternativt hostar högt – varvid framförvarande grupp snarast lämnar banan eller håller undan på ett sådant sätt att ett avstånd om minst två meter kan hållas mellan grupperna under passagen.

A. Förändringar i genomförandet
Om Evenemanget genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Arrangören förbehåller sig därför rätten att förändra Evenemangets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende evenemangets arrangemang, om arrangören bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Arrangören har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till anmäld deltagare eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för evenemangets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke.

B. Reducerat deltagarantal
Arrangören förbehåller sig rätten att reducera antalet deltagare i evenemanget av skäl hänförliga till Covid-19, om arrangören bedömer att så måste ske för att kunna genomföra evenemanget i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i evenemanget måste reduceras kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av arrangören, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att en anmäld deltagare blir av med sin startplats så förbehåller arrangören sig rätten att endast återbetala en del av anmälningsavgiften, i enlighet med vad som anges i stycket nedan. Arrangören har ingen skyldighet att återbetala ytterligare del av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Evenemangets deltagarantal måste reduceras för att Evenemanget ska få/ska kunna genomföras. Storleken på den återbetalning som anmäld deltagare har rätt till vid indragen startplats till följd av reducerat deltagarantal, baseras på
•    datumet för beslutet att dra in en anmäld deltagares startplats, samt
•    vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för genomförande av evenemanget:
–    Mer än 60 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 100 % av anmälningsavgiften
–    31-60 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 50 % av anmälningsavgiften
–    Mindre än 30 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 0 % av anmälningsavgiften.
Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 100 dagar efter det att anmäld deltagare tagit del av informationen att din startplats försvinner med hänvisning till reducerat deltagarantal till följd av Covid-19.

Inställt evenemang och återbetalningar
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget av skäl hänförliga till Covid-19. Om evenemanget måste ställas in av skäl som är hänförliga till aktuella Coronaregler kommer anmälningsavgifter att återbetalas i enlighet med vad som anges nedan. Notera att ingen återbetalning sker om evenemanget ställs in 0-30 dagar före aktuellt datum för evenemangets genomförande. Arrangören har ingen skyldighet, utöver vad som anges nedan, att återbetala hela eller delar av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att evenemanget måste ställas in av skäl hänförliga till Covid-19. Storleken på den återbetalning anmäld deltagare har rätt till vid inställt evenemang till följd av skäl hänförliga till aktuella Coronaregler, baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in evenemanget, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för evenemangets genomförande:
–    Mer än 60 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 100 % av anmälningsavgiften
–    31-60 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 50 % av anmälningsavgiften
–    Mindre än 30 dagar före datumet för evenemangets genomförande återbetalas 0 % av anmälningsavgiften.
Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 100 dagar efter det att anmäld deltagare tagit del av arrangörens beslut att ställa in evenemanget.

Reklamation
Arrangören strävar alltid efter att deltagare i evenemanget ska vara nöjda med våra tjänster. Anmäld deltagare som är missnöjd ombeds kontakta arrangören via email eller muntligt med sekretariatet.

Övrigt
Arrangören gör allt för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Arrangören reserverar sig dock för eventuella fel i informationsflödet kring evenemanget. Arrangören har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 7 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats anmälda deltagare genom att ha hållits tillgängliga på evenemangets webbplats. Om arrangören skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har anmäld deltagare rätt att säga upp det avtal som har ingåtts med arrangören.